Inteligentní elektroinstalace

U::Lux

Inteligentní elektroinstalace je v dnešní době velmi populární pojem, kolem kterého najdete na internetu velké množství více či méně zasvěcených informací, článků a diskusí. Stejně tak existuje i mnoho jeho definic, jednoznačná a přesná definice ale patrně neexistuje. Nebudeme zde polemizovat s tím, jestli se má inteligentní elektroinstalace skutečně jmenovat inteligentní, jestli to má být inteligentní dům, chytrý dům, chytrá domácnost, smart house nebo domácí automatizace. Všechny tyto pojmy jsou asi správné a pochopitelné. My označením inteligentní elektroinstalace chápeme způsob provedení elektroinstalace v budově tak, aby umožňovala jednoduché a bezpečné ovládání jednotlivých technologií, jejich vzájemné propojení, sdílení prvků a automatizaci některých úkonů a akcí. Cílem nasazení inteligentních elektroinstalací pak bývá zejména zvýšení užitné hodnoty domu a komfortu bydlení v něm, zjednodušení ovládání jednotlivých technologií a jeho připravenost na nové trendy a technologie, které se mohou objevit v blízké budoucnosti.

 

Uvažovat o nasazení inteligentní elektroinstalace má smysl všude tam, kde se v domě bude využívat více technologií, kde je požadavek na automatizaci některých úkonů nebo kde uživatel požaduje vyšší úroveň komfortu. U větších domů je pak inteligentní elektroinstalace v dnešní době téměř nezbytností. S její pomocí můžete ovládat osvětlení, stínící prvky, řídit vytápění a klimatizaci, realizovat zabezpečovací zařízení nebo třeba ovládat zavlažovací zařízení na zahradě. A samozřejmě mnoho dalšího - ovládat lze veškeré technologie, které se v moderním domě mohou vyskytnout.

 

V tomto článku se Vám pokusíme přiblížit jaké jsou hlavní výhody inteligentní elektroinstalace, co vlastně tato forma elektroinstalace zahrnuje a co je důležité zohlednit při jejím výběru a realizaci. Pokud Vás tedy toto téma zajímá, nebo sami vybíráte vhodnou elektroinstalaci pro Váš dům, čtěte dál.

 

 

 

Hlavní přínosy inteligentní elektroinstalace

Přínosů a výhod, které inteligentní elektroinstalace svému uživateli přináší, je mnoho. Pokusíme se tedy shrnou ty nejvýznamější. 

 

Centralizace – ovládání všech domovních technologií z jednoho systému a místa, není třeba instalovat zvlášť samostatnou řídící jednotku nebo ovladač pro každou technologii – termostat pro topení, termostat pro klimatizaci, řídící jednotku žaluzií, řídící jednotku zavlažovacího zařízení atd.

 

Sdílení prvků – veškeré ovládací prvky (vypínače) jsou nezávislé na jejich zapojení, umístění a ovládané technologii. Každý vypínač může ovládat světlo, žaluzii, garážová vrata, bazén, saunu nebo třeba zavlažovací zařízení. Detektory pohybu slouží nejen pro zabezpečovací zařízení, ale mohou být použity i k ovládání osvětlení.

 

Bezpečnost – ochrana nejen před nedovoleným vniknutím do budovy nebo na pozemek, ale i před otravou plynem, vytopením vodou nebo třeba před pádem malého dítěte do bazénu. Další úrovní ochrany pak může být například i to, že ve všech ovládacích prvcích a vypínačích je na rozdíl od klasické elektroinstalace využíváno bezpečné napětí, nehrozí od nich tedy úraz elektrickým proudem.

 

Flexibilita – téměř cokoliv lze změnit. Užitečné je to zejména u vypínačů, kdy nejste vázáni na umístění a zapojení vypínače v době instalace. Jeho funkci lze kdykoliv změnit. Systémy jsou rozšiřitelné jak co do kapacity (počtu připojených zařízení), tak i do množství využívaných technologií. Pokud vznikne nová technologie, je většinou možné ji do systému začlenit.

 

Komfort – jednoduché a pohodlné ovládání, hromadné a skupinové ovládání (stáhnout všechny žaluzie, vypnout všechna světla,...), efektivní regulace teploty v místnostech, automatizace některých úkonů, možnost ovládání veškerých technologií pomocí počítače, tabletu nebo mobilu.... to vše přispívá k pohodlnému a bezstarostnému užívání Vašeho domu.

 

Ochrana investice – správně navržený a realizovaný systém inteligentní elektroinstalace zvýší tržní hodnotu domu. Dům bude jednak v souladu s moderními požadavky a trendy, jednak bude připraven i na požadavky, trendy a technologie budoucí.

 

Úspory – úmyslně jsou až na posledním místě a rozhodně by to neměl být ten hlavní důvod, proč jste se pro inteligentní elektroinstalaci rozhodli. Mezi dosažitelné úspory lze zařadit zejména ty, vyplývající z centralizace jednotlivých systémů, kdy není nutno pořizovat pro každou technologii samostatné řízení (viz centralizace). Dalších úspor lze dosáhnout automatizovaným řízením vytápění, chlazení a stínění – tyto možné úspory jsou již ale silně závislé na režimu a způsobu užívání prostor a liší se případ od případu. Obecně lze říci, že návratnost investice do systému inteligentní elektroinstalace, pokud o ní má vůbec smysl mluvit, určitě nebude v řádu jednotek let, její ekonomický přínos lze hledat spíše ve zvýšení ceny domu a jeho zabezpečení.

 

Z čeho se skládá inteligentní elektroinstalace

 

Rozvaděč

 

Kabeláž je to, co většinou není vidět, bývá uložena pod omítkou v drážkách zdiva nebo v kabelových žlabech. Liší se dle typu systému a je tou částí, jejíž správný návrh je pro správné fungování naprosto klíčový. Její jakékoliv opravy nebo úpravy bývají, vzhledem k jejímu umístění, velmi náročné a v hotovém interiéru destruktivní.

 

Řídící systém je část, která je buď umístěna v rozvaděčích, nebo v případě sběrnicového systému v instalačních krabicích v jednotlivých místnostech. Jedná se o sadu komponent jednoho nebo více výrobců, které zajišťují správnou funkci celého systému, vyhodnocování vstupních informací z koncových prvků (vypínače, senzory), realizaci požadovaných akcí v jednotlivých technologiích (rozsvícení světla, otevření ventilu topení, vytažení žaluzií) a vlastní inteligenci systému ve formě vyhodnocování podmínek a automatizace některých úkonů. Řídící systém lze při správném návrhu inteligentní elektroinstalace a zejména kabeláže naopak vyměnit vcelku lehce.

 

Koncové prvky jsou tím, co má uživatel nejvíce na očích. Řadíme mezi ně zejména vypínače a další ovládací prvky, zásuvky, reproduktory, detektory pohybu, kouře, plynů, zaplavení atd. Lze sem zahrnout i komunikační prvky jako interkomy nebo kamery, začleněné do systému inteligentní elektroinstalace. U těchto prvků, vzhledem k jejich umístění v interiéru, je již důležitá kromě vlastní funkce i designová stránka, proto je výhodné mít možnost co nejširšího výběru. U koncových prvků je pak možnost jejich bezproblémové výměny přímo nutná, i vzhledem k tomu, že se často jedná o mechanicky i jinak namáhané komponenty.

 

Ovládané domovní technologie (funkce)

 

Smart home

To, co systém inteligentní elektroinstalace ovládá (řídí), jsou pak jednotlivé domovní technologie (funkce domu). Mezi technologie, které lze systémem inteligentního domu ovládat, lze zahrnout zejména tyto:

 

Osvětlení – světla spínaná i stmívaná, LED světla, LED pásky, noční osvětlení, vánoční osvětlení, venkovní osvětlení, osvětlení obrazů a vitrín, barevné osvětlení – vše je možné ovládat buď samostatně, nebo pomocí přednastavených světelných scén.

 

Stínění – rolety, žaluzie, markýzy. Ovládání těchto prvků je možné jak samostatně, tak i centrálně, případně po libovolných skupinách. Žaluzie lze nastavovat i v závislosti na poloze slunce, počasí nebo aktuální teplotě v místnosti.

 

 

Vytápění, chlazení, větrání – řízení teplot v jednotlivých místnostech, ohřev vody, výroba tepla, solární systémy, klimatizace, rekuperace. Systém může sám dle nastavené teploty a dalších parametrů rozhodnout, jestli topit, stínit nebo chladit. Vše lze propojit s ostatními systémy domu – žaluzie mohou pomoci s ochranou interiéru proti přehřívání v létě, zabezpečovací zařízení může dát informaci, že v budově nikdo není a lze tak např. vypnout cirkulaci teplé vody.

 

Zabezpečení – zabezpečovací zařízení slouží zejména jako ochrana před neoprávněným vniknutím (EZS, alarm). Zabezpečit lze vnitřní i venkovní prostory (prostorová čidla), okna a dveře (magnetické kontakty) nebo ploty a hranice pozemku (infrazávory, plotové detektory). Dalšími oblastmi, kde lze zabezpečení využít, je ochrana proti poruchám a živlům (výpadek proudu, únik plynu, požár, zaplavení, silný vítr). Lze tak např. v případě detekce úniku plynu uzavřít jeho hlavní přívod nebo v případě silného větru vytáhnout žaluzie. Součástí zabezpečení pak bývá stále častěji i kamerový systém, který poskytuje jak aktuální informaci o dění v dané oblasti, tak i možnost uchování záznamu z jednotlivých kamer.

 

Vrata, brány, okna, dveře – pokud mají elektrický pohon nebo zámek, lze je ovládat a u těch, které to umožňují, i zjišťovat jejich polohu. Např. garážová vrata lze tedy nejen otevřít nebo zavřít, ale i informovat, v jakém stavu právě jsou a s touto informací dále pracovat.

 

Videotelefon, řízení přístupu – součástí systému může být i videotelefon (elektronický vrátný), který umožní komunikaci od brány nebo dveří dovnitř domu. Komunikace se zobrazuje na tabletu nebo mobilním telefonu, kdy s návštěvou lze komunikovat jako při běžném videohovoru. Pro řízení přístupu se používají bezpečnostní prvky jako jsou bezdotykové čipy (klíčenky), kódové klávesnice nebo čtečky otisků prstů. Tyto lze pak používat jak k otevírání zámků, bran a vrat, tak i pro ovládání zabezpečovacího zařízení.

 

Multimédia – systém lze rozšířit i o audio nebo video systém, který zajistí přehrávání hudby ze společného úložiště nebo internetových služeb a rádií v jednotlivých zónách (místnostech).

 

Bazén, sauna – lze ovládat všechny funkce bazénu, jako jsou teplota vody, filtrace, doplňkové funkce, bazénové rolety a zastřešení, osvětlení. Podobně u sauny nebo páry lze nastavovat teplotu, režimy, osvětlení atd. Toto ovládání musí být podporováno ze strany bazénové nebo saunové technologie, pokud tedy mají být do systému inteligentní elektroinstalace zahrnuty, je třeba na to myslet už při jejich výběru.

 

Zahrada – zde se řídí zejména zavlažovací systémy, zahradní jezírka a fontány nebo osvětlení zahrad a exteriérů.

 

Ostatní – odmrazování příjezdových cest, okapů a řízené odtávání plochých střech, topné okenní folie, nabíjení elektromobilů, ventilátory, čerpadla, ventily, spínané zásuvky, měření spotřeby energie, monitorování stavu různých zařízení, monitorování teploty a dalších enviromentálních parametrů atd.

Jak vybírat systém inteligentní elektroinstalace

První otázka, kterou byste si měli položit je, co od systému inteligentní elektroinstalace očekáváte. Proč jej chcete mít, v čem by Vám měl pomoci a co přibližně byste s jeho pomocí chtěli ovládat. Pokud budete mít tuto otázku zodpovězenu, bude jak pro Vás, tak pro společnost, která Vám bude systém navrhovat, další postup jednodušší.

Loxone  Control4  Haidy  Fibaro KNX 

Co se týká výběru vhodného systému, nabídka je čím dál širší. V současné době je na trhu množství různých systémů a další nové stále vznikají. Výběr je tedy relativně velký. Vzhledem k tomu, že vybíráte klíčovou součást Vašeho nového domu, měli byste výběru přikládat patřičnou váhu. V potaz doporučujeme brát zejména následující faktory a vlastnosti:

Funkcionalita - tyto informace bývají většinou lehce dostupné, každý výrobce či dodavatel se rád pochlubí tím, co všechno jeho systém umí. Patří sem jak základní technické funkce a vlastnosti (co lze ovládat, co lze snímat, co lze měřit, k čemu se lze připojit, co lze automatizovat, jak lze jednotlivé funkce propojit), tak i způsob ovládání vlastního systému, ergonomie ovládacích aplikací (web, mobilní aplikace), atd.

Stav produktu - sem zahrnujeme zejména pozici produktu na trhu, jeho rozšíření (počet instalací), fázi vývoje produktu (jestli je to novinka de facto ještě v základním vývoji, nebo stabilizovaný produkt s vývojem rozvíjejícím vlastnosti produktu), jeho vyspělost a stabilita. Zajímavá může být i informace o pozici produktu v rámci portfolia výrobce - tzn. jestli se jedná pro výrobce o produkt klíčový a aktivně se jeho prodejem a rozvojem zabývá, nebo je to pro něj jen okrajové doplnění produktové řady.

Flexibilita - sem patří jednak možnosti rozšíření, jak co do kapacity systému, tak i co do funkce, dále možnosti změn v budoucnu. Důležitá je i možnost širokého výběru ovládacích prvků a senzorů (možnost použít např. vypínače nebo detektory pohybu různých výrobců a designů). V úvahu je třeba brát i možnost náhrady systému jiným systémem v případě, kdy by to bylo nutné - toto je podmíněno zejména způsobem provedení kabeláže, která by měla být co nejvíce univerzální.

Servis - důležitá je hlavně dostupnost firem, které jsou schopny systém nainstalovat a pak se o něj starat. Ideální je, pokud se Vám o systém dokáže postarat instalační firma z regionu, pokud máte takových firem poblíž více a máte na výběr, tím lépe. Dobré je i vědět, jestli je Vámi vybraná instalační firma schopna provést instalaci a následnou údržbu včetně provádění změn sama, nebo je třeba podpora výrobce/distributora z druhého konce republiky/světa. V dnešní době je u řady systémů možné provádět některé operace a změny i vzdáleně přes internet, nicméně ne každou akci lze takto provést a ne každý je ochoten vzdálený přístup do své sítě povolit. 

Na závěr lze říci, že vůbec nejlepší je osobní doporučení od někoho známého, kdo systém reálně užívá v praxi a bude se ochoten se s Vámi o svoje zkušenosti podělit. Pomoci mohou i recenze, kterých ale na českém internetu bohužel mnoho není. Názory z diskusí a různých blogů je třeba brát s rezervou, jednak mohou být tendenční, jednak ne každý, kdo se vydává za odborníka, jím skutečně je a problematice rozumí. Většina problémů a zklamání z inteligentních domů bývá způsobena tím, že se v některé fázi celého procesu (návrh, realizace) něco podcení, zapomene, vynechá, nepochopí, nedostatečně vysvětlí apod. Nezbývá tedy než doporučit - svěřte se do rukou odborníků.

Inteligentní elektroinstalace od společnosti INTELIX

V naší společnosti máme s inteligentními domy mnoho let zkušeností, touto oblastí se zabýváme již více než 10 let. Postupně jsme se seznámili s různými přístupy a systémy. Vzhledem k tomu, že máme i vlastní zkušenosti s vývojem hardwaru, dokážeme produkty posoudit skutečně komplexně. Našim zákazníkům nabízíme systémy Loxone, KNX, Haidy, Fibaro nebo Control4. V současné době nejčastěji používáme systém Loxone (více se o něm můžete dozvědět v samostatném článku Inteligentní elektroinstalace Loxone). Není dokonalý, stejně jako není žádný systém, ale momentálně se nejvíce blíží tomu, co bychom od takového systému očekávali. Umožňuje nám dostatečnou flexibilitu a možnost nabídnout zákazníkovi přesně takové řešení, jaké očekává.

Pokud jste dočetli až sem, a máte jakékoliv dotazy, podněty, případně o nějaké formě inteligentního domu uvažujete, neváhejte nás kontaktovat - jsme tu pro Vás...