Loxone inteligentní elektroinstalace

Loxone

Systém Loxone je produktem rakouské společnosti Loxone GmbH. Produkt je vyvíjen od roku 2009 a v současné době se řadí mezi produkty střední třídy. Výhodou tohoto systému je především velmi zajímavý poměr cena / výkon a velké množství nabízených funkcionalit. Systém je tak možné přizpůsobit požadavkům naprosté většiny zákazníků. Ovládat s ním lze všechny funkce moderního inteligentního domu, které popisujeme v článku Inteligentní elektroinstalace.

K ovládání systému slouží, samozřejmě kromě nástěnných vypínačů, i jednoduché grafické ovládací rozhraní. To je dostupné buď v libovolném počítači s internetovým prohlížečem, nebo jako aplikace pro mobilní telefony a tablety, která je k dispozici jak pro platformu Apple iOS, tak i pro Android (vše samozřejmě i v českém jazyce).

Loxone aplikace

Systém Loxone je relativně otevřený a při akceptování určitých omezení daných výrobcem jej lze připojit pomocí standardizovaných komunikačních rozhraní i k zařízením třetích stran, jako jsou rekuperační jednotky, tepelná čerpadla, meteostanice, převodníky, regulace apod. 

Koncepce systému Loxone

Loxone Miniserver

Základem tohoto systému je tzv. miniserver, což je řídící jednotka, ke které se pomocí Loxone sběrnice připojují další systémové komponenty, tzv. extensions (rozšíření). Tyto jsou určeny pro různé oblasti použití, jako je vstupně/výstupní extension, extension pro výkonové spínání, stmívání, bezdrátovou nebo sériovou komunikaci, připojení senzorů teploty atd. Z hlediska topologie a způsobu připojení jednotlivých komponent nabízí systém tři možnosti, jak komponenty zapojit.

Standardní drátová sběrnice Loxone: veškeré systémové komponenty jsou umístěny v jednom nebo několika rozvaděčích, jednotlivé koncové prvky (vypínače, svítidla, detektory) jsou pak připojeny k těmto komponentům samostatným kabelem, jedná se o tzv. zapojení do hvězdy. Výhodou této topologie je její flexibilita, snadné řešení problémů, rychlost odezvy připojených prvků i vysoká odolnost vůči rušení. Při použití této topologie je pak i nejjednodušší nahradit v případě potřeby použitý řídící systém systémem jiným.

Drátová sběrnice Loxone Tree: jedná se o novinku, uvedenou na trh v roce 2016, kdy některá zařízení jsou připojena pomocí proprietární sběrnice Loxone Tree. V současnosti jsou pro tuto sběrnici k dispozici vypínače Loxone Touch, stropní detektory pohybu Tree a hlavice Tree pro ovládání vytápění. Je tedy možné použít pro připojení uvedených prvků i tuto variantu. Výhodou tohoto řešení je mírná úspora slaboproudé kabeláže, nevýhodou pak pouze dvě varianty designu vypínačů (nelze připojit jiný vypínač než Loxone Touch) a jedna varianta detektoru pohybu, navíc pouze pouze pro stropní montáž.

Bezdrátová sběrnice Loxone Air: tato varianta umožňuje realizovat sběrnici bezdrátově a má smysl všude tam, kde není možné instalovat novou kabeláž, tedy zejména při rekonstrukcích. Její nespornou výhodou je možnost instalovat komponenty téměř všude, např. i na prosklené stěny, nevýhodou pak možnost rušení signálu, omezený dosah, zejména v závislosti na použitých stavebních a interiérových materiálech a nutnost výměny baterií v jednotlivých komponentech.

Při rozhodování, jakou využít topologii, u nás jednoznačně vítězí drátová sběrnice a všude, kde je to možné, instalujeme drátové rozvody. Vzhledem k zachování co největší flexibility a modularity systému pak preferujeme klasickou standardní sběrnici Loxone, která zajišťuje našim zákazníkům téměř neomezený výběr koncových prvků, největší míru volnosti a ochranu investice do jejich domu. V případě potřeby lze tam, kde to dává smysl, použít i kombinaci uvedených variant.

Loxone

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem a výhodám, a samozřejmě také s ohledem na příznivou cenu, se produkty společnosti Loxone staly naším nejpoužívanějším produktem pro realizaci inteligentních elektroinstalací rodinných domů. Jsou vhodné jak pro menší domy o ploše 100 - 200 m2 , tak pro větší domy i pro velmi rozsáhlé areály, které tvoří několik budov a kde je požadováno centrální ovládání všech objektů.

Loxone od společnosti INTELIX

Naše společnost INTELIX Technologies, s.r.o. je partnerem společnosti Loxone od roku 2014. Máme certifikované specialisty a veškeré kompetence potřebné pro návrh, realizaci a konfiguraci systému inteligentních domů a domácí automatizace Loxone. Potencionálním zákazníkům a zájemcům o systém Loxone nabízíme jeho předvedení v našem showroomu v Olomouci, včetně možnosti ukázek řešení konkrétních situací a požadavků. Při návrhu inteligentní elektroinstalace se systémem Loxone bereme vždy ohled zejména na potřeby a požadavky konkrétního zákazníka a na základě našich zkušeností se mu snažíme navrhnou nejvhodnější řešení. Naší snahou je, aby se zákazník nemusel přizpůsobovat vybranému systému, ale abychom systém co nejvíce přizpůsobili specifickým potřebám a požadavkům každého zákazníka. I proto klademe maximální důraz na návrh a přípravu projektu, které považujeme za jeho nejdůležitější část.

 

Pro zajištění našich realizovaných projektů držíme skladem veškeré potřebné systémové komponenty i příslušenství. Pro naše zákazníky zajišťujeme záruční, pozáruční i mimozáruční servis. Provádíme také mimozáruční opravy vadných spínacích prvků (relé), kdy jsme schopni profesionálním způsobem vyměnit vadná relé přímo na desce Loxone zařízení.

Pokud Vás zajímají podrobnější informace o inteligentních elektroinstalacích, jejich možnostech, vlastnostech a výhodách, doporučujeme Vám náš článek Inteligentní elektroinstalace.