Řízení přístupu

Systémy řízení přístupu

V současné době stále více nabývají na významu systémy pro řízení přístupu osob. Využívají se ve všech typech společností a organizací. Prostřednictvím systému přístupových terminálů a identifikačních prvků jako jsou například bezkontaktní osobní identifikační karty můžete jednak umožňit vstup do definovaných prostor pouze oprávněným osobám, jednak máte vždy přesné informace o pohybu všech osob ve Vašem objektu.

Docházkové systémy

Elektronický způsob evidence příchodů a odchodů osob s možností následného zpracování a vyhodnocení pořízených údajů. Každý zaměstnanec má svoji identifikační kartu, se kterou si na příslušném terminálu označuje příchody a odchody, popřípadě volí důvody přerušení práce nebo důvod nepřítomnosti na pracovišti. Vyhodnocené údaje mohou sloužit jako podklady pro zpracování mezd. Přístup k údajům v centrále je chráněný a korekci může vykonávat jen osoba oprávněná k manipulaci s údaji.