INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Stínění

ŽaluzieStínící prvky slouží, jak už jejich název napovídá, zejména ke stínění prostor proti slunečnímu záření. Kromě toho mohou být užitečné i pro ovlivnění teploty v místnosti, ke zvýšení soukromí nebo jako bezpečnostní prvek.

Stínící prvky

Základními stínícími prvky jsou rolety a žaluzie. Oba slouží ke stínění prosklenných ploch jako jsou okna, dveře nebo prosklenné stěny. Instalují se buď ven před okno (předokenní, venkovní), nebo dovnitř za okno (interiérové, vnitřní). Žaluzie umožňují plynule regulovat množství přirozeného světla, které má pronikat z venkovního prostředí dovnitř do místnosti. Naklápěním (natáčením) vodorovných lamel, lze dosáhnout zastínění vnitřního prostoru při zachování dostatečného osvětlení. Rolety jsou naopak stínící prvek, jehož lamely naklápět nelze, jsou vždy pouze ve svislé poloze. Průchod světla s nimi tedy moc regulovat nelze, pomineme-li případ, kdy je spustíte např. do poloviny okna. Výhodou rolet bývá lepší tepelná izolace, vyšší bezpečnost a menší propustnost hluku. Pro využití v inteligentních domech je potřeba, aby všechny stínící prvky byly elektricky ovládané (motorické).

Manuální ovládání

K jednoduchému ovládání stínících prvků lze použít klasické nástěnné vypínače. K ovládání rolety či žaluzie jsou potřeba dvě tlačítka. Jedno ovládá jízdu nahoru, druhé jízdu dolů. Pokud stisknete např. při pohybu nahoru libovolné tlačítko, roleta či žaluzie se okamžitě zastaví. Dalším stiskem příslušného tlačítka se zase rozjede požadovaným směrem. Takto ji lze ručně dostat do polohy, ve které ji chcete mít.

U žaluzie pak lze navíc ještě ovládat naklopení lamel a tím regulovat průchod světla do místnosti. Při spouštění žaluzie směrem dolů nebo po jejich úplném dojetí do dolní polohy jsou lamely ve svislé poloze, tedy plně stíní. Pro naklápění lamel ji musíte buď zastavit, nebo nechat dojet na konec. Pokud potom stisknete tlačítko jízdy nahoru, než začne žaluzie vyjíždět, začnou se nejprve naklápět lamely. Dalším stiskem v žádané poloze naklápění lamel zastavíte. Pokud žádaný stav přejedete, můžete stiskem tlačítka pro jízdu dolů lamely vrátit zpět.

Popsaný způsob je jen jednou z možností, jak lze rolety či žaluzie pomocí vypínačů ovládat. Ovládání lze nastavit třeba i takto: stiskem a držením tlačítka pro jízdu dolů se žaluzie rozjede a jede tak dlouho, dokud tlačítko nepustíte. Nebo lze využít dlouhých stisků, kdy krátkým stiskem tlačítka pro jízdu směrem dolů sjede žaluzie celou jízdu a zůstane zastíněná, dlouhým stiskem sjede dolů a narovná lamely do vodorovné polohy. A dlouhým stiskem tlačítka pro jízdu nahoru lze např. přepnout žaluzii do automatického režimu.

Stejně jako se ovládá jedna žaluzie či roleta, lze ovládat i jejich skupiny. Smysl to má zejména tam, kde je v místnosti více oken na jednu světovou stranu, která chcete ovládat současně, případně pokud chcete zastínit celou místnost najednou. Pak lze snížit počet nástěnných vypínačů tím, že vypínač ovládá celou skupinu a pokud nastane situace, že potřebujete ovládat jednu konkrétní žaluzii samostatně, použijete ovládací rozhraní.

Stínící prvky je totiž samozřejmě možné ovládat i pomocí mobilu, tabletu nebo počítače z ovládacího rozhraní, kde pro každou funkci najdete potřebné tlačítko a ovládání je tak ještě jednodušší.

Automatické ovládání

Stínící prvky lze ovládat i plně automaticky - ať už na základě časového programu, jako automatické stínění nebo jako součást regulace teploty. Takovéto ovládání žaluzií může být velmi užitečné, ale je třeba vzít na vědomí i to, že žaluzie může vyjet nahoru v situaci, kdy si to zrovna nejméně přejete...

Automatické ovládání časové

Časové ovádání má smysl zejména v situaci, kdy po systému stínění požadujete hlavně zachování soukromí. Automatické ovládání na základě časového programu lze využít buď s napevno nastavenými časy, nebo v závislosti na nějaké události, kterou může být např. východ slunce. Pokud chcete využít pevné časy, nastavíte si v kalendáři např. to, že žaluzie má vyjet každý pracovní den ráno v 7 hodin a o víkendu v 9, a večer sjet třeba v 19 hodin a plně zastínit. Lepší variantou je využít časy východu a západu slunce, kdy lze žaluzie řídit tak, že ráno vyjedou po rozednění nebo po východu slunce (nemusí to být přesně při východu slunce, lze využít zpoždění a mohou vyjet třeba hodinu po východu slunce). Večer pak může roleta či žaluzie sjet dolů po setmění. Pokud chcete využívat automatické ranní vytažení žaluzií i v místnostech, kde spíte, je třeba brát v úvahu, že roleta ani žaluzie nejsou při svém chodu úplně tiché. Jako ranní budíček si lze určitě představit příjemnější zvuky.

Ovládání stínících prvků lze navázat i na časy aktivace a deaktivace zabezpečovacího zařízení a používat tak stínící prvky jako součást zabezpečení domu.

Automatické ovládání dle polohy slunce

Stínící prvky lze ovládat i na základě polohy slunce, která se dá velmi přesně spočítat na základě znalosti jeho dráhy na obloze, a zeměpisné polohy domu. Žaluzie či rolety pak mohou přesně kopírovat pohyb slunce kolem domu a vždy se stíní jen na té straně domu, kam právě svítí slunce. Jedinou slabinou tototo systému je, že nelze spočítat, jestli slunce skutečně svítí nebo je před ním právě mrak. I toto lze ale vyřešit ve spolupráci s meteostanicí nebo senzorem slunečního svitu. Pak už lze přesně určit i to, jestli slunce skutečně svítí a stínit pouze tehdy, když je to potřeba.

Stínící prvky jako regulace teploty

Stínící prvky mohou výrazným způsobem pomoci s regulací teploty v místnosti. V tomto případě je nutné využít venkovní předokenní stínící prvky. Vhodnější jsou k tomuto účelu žaluzie, nicméně v omezeném rozsahu lze využít i rolety. V létě lze v situaci, kdy v místnosti stoupá teplota, lze provést zastínění těch oken, na které v tom okamžiku svítí slunce. V zimě naopak může vytažení žaluzií při slunečním svitu pomoci s ohřevem vzduchu v místnosti.

Nouzové automatické vytažení

Nouzové automatické vytažení může nastat ve dvou situacích. První situací je silný vítr, který by mohl poškodit rolety či žaluzie. Přestože u moderních stínících prvků je odolnost proti větru výrazně vyšší, než tomu bylo dříve, má smysl při silném větru zejména žaluzie vytáhnout. Přesnou hranici síly větru, při které by měly být z bezpečnostních důvodů vytaženy, vždy udává jejich výrobce. Druhou situací, kdy má smysl provést nouzové vytažení, je aktivní alarm zabezpečení domu. Po spuštění alamu lze kombinací rozsvícení světel a vytažení žaluzií lépe "odhalit" případného narušitele.

Markýzy

Markýzy jsou stínící prvky, které se používají převážně k zastínění teras, balkonů nebo pergol. Některé mohou sloužit i jako lehké zastřešení. I tyto lze ovládat obdobně jako žaluzie, kdy se ovládá jejich vysunutí a zasunutí. Markýzy se ovládají převážně v manuálním režimu, i když i jejich ovládání lze automatizovat obdobně jako u rolet či žaluzií.

U markýz je asi ještě více než u žaluzií třeba myslet na jejich odolnost vůči větru. V tomto případě opět pomůže meteostanice či samostatný senzor síly větru, které mohou dát impuls k tomu, aby systém provedl jejich okamžité nouzové zasunutí a zabránil tak možnosti jejich poškození.

Napište nám


Nevíte si rady? Napište nám a my Vám rádi zdarma poradíme.

×

TOP